Raport CSR 2018

W tej części znajdziesz informacje przydatne dla inwestora – połączone dane finansowe oraz niefinansowe na temat działalności Grupy Energa.

W tej części znajdziesz informacje, interesujące z punktu widzenia osób korzystających z usług i produktów Grupy Energa.

W tej części znajdziesz informacje, mówiące o Grupie Energa, jako pracodawcy.