Raport CSR 2018

Inwestor

Kluczowe liczby

EBITDA

1877 mln zł

Zysk
netto

744 mln zł

CAPEX

1668 mln zł

Kluczowe liczby

SAIDI

151 min.

SAIFI

2,15

KLIENCI

3 mln

Struktura akcjonariatu

Grzegorz Ksepko

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Energi SA

Dużym wyzwaniem było przeprowadzenie wdrożenia optymalnej struktury grupy w taki sposób, by nie ucierpieli na nim pracownicy. Osiągnęliśmy w tym aspekcie ogromny sukces, gdyż udało nam się przeprowadzić cały proces bez zwolnień pracowników. Oszczędności, jakie przyniosła restrukturyzacja, wiążą się z ograniczeniem wydatków, wynikającym z osiągnięcia takich celów, jak redukcja kadry managerskiej i centralizacja usług wspólnych (IT, zamówienia, księgowość). To dzięki tym cięciom zredukowane zostały koszty powielane dotąd w poszczególnych spółkach.

Model budowania wartości

Redukcja emisji zanieczyszczeń

Rok 2015 2016 2017 2018
Suma NOx [Mg] 4 823 3 019 2 765 2 170
Suma SOx [Mg] 7 107 5 042 3 864 3 678
Suma pył [Mg] 315 288 286 287
Rok 2015 2016 2017 2018
Suma bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych [MgCO2] 2 380 979 2 676 092 2 677 160 2 666 151
Rok 2015 2016 2017 2018
Uprawnienia do emisji CO2 zgodnie z KPRU 1 407 888 1 083 756 830 528 666 542

Nowe źródła OZE

Moc przyłączonych źródeł MW 2015 2016 2017 2018 2019
Źródła OZE 678,9 108,1 32,8 59,1 120,0
Framy wiatrowe 639,2 85,8 7,6 7,7 42,0
Elektrownie wodne 6,6 0,5 0,1 0,1 0,0
Elektrownie na biomasę/biogaz 14,2 4,8 3,0 1,7 2,0
Farmy fotowoltaniczne 19,0 17,1 22,1 49,6 76,0

Zużycie węgla

Rok 2015 2016 2017 2018
Zużycie węgla w Grupie [Mg] 1 156 600 1 287 712 1 280 209 1 298 660

Ilość wytworzonych/
zagospodarowanych odpadów w latach 2015-2018

Odebrane Uboczne Produkty Spalania w EEO S.A.
Rodzaj odpadu Ilość wytworzonego/odebranego odpadu w [tys. t]
2015 2016 2017 2018
Popiół 162 185 192 202
Mieszanina: popiół, żużel 75 72 77 74
Gips 50 46 39 38
Razem 287 304 308 314

Udział w wytwarzaniu

Wskaźnik strat sieciowych

Ochrona środowiska

  • W Grupie Energa funkcjonuje model zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 i ISO 50001.
  • Grupa Energa spełnia najwyższe wymogi ochrony środowiska i została wpisana do prestiżowego rejestru organizacji objętych systemem EMAS.
  • System ekozarządzania i audytu EMAS jest elitarnym i dobrowolnym systemem wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowanym przez Komisję Europejską.