Raport CSR 2018

Pracownik

Kluczowe liczby

177 tys.

liczba godzin
szkoleniowych

728 tys.

liczba przebytych kilometrów
w akcji „Aktywni Charytatywni”

339,3

litra krwi zebranych w ramach
„Kropelki Energii” w 2018 r.

Pracownicy

Zbiorowe prawo pracy

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
Grupa Energa 2017 2018
98,70% 94,96%

Bezpieczeńśtwo w pracy

Wypadki przy pracy

Analiza wypadków

Wolontariat pracowniczy

„Aktywni Charytatywni”

Inicjatywa, która integruje pracowników Grupy Energa, ich bliskich i znajomych wokół aktywnego trybu życia i wspólnej idei pomagania innym.

Fundacja „Kropelka Energii”

Już ponad 1200 litrów krwi zebrali pracownicy Grupy Energa oraz ich przyjaciele w ciągu sześciu lat działania „Kropelki Energii”